CODEL Kft

A biztonság közös ügyünk

MAGYAR JOGSZABÁLYOK

2003. évi CXXV törvény Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről
       
2009. évi CLV törvény A Minősített Adat Védelemről MAV tv
2011. évi CXII törvény Az információs önrendelkezési jogról és infószabadságról
2013. évi L. törvény Az Információ biztonságról
2015. évi CCXXII. törvény Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
78/2010 (III.25) Korm. rend. Az elektronikus aláírás közig használatának szabályairól
161/2010 (V.6) Korm. rend. A minősített adat biztonságáról és rejtjeltörvényről
309/2011. (XII. 23.) Korm. rend. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról
370/2011. (XII. 31.) Korm. rend. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésérő
1139/2013. (III.1.) Korm. hat. A Kiberbiztonságról
185/2015. (VII.13.) Korm. rend. Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról 26/2013 (X.21) KIM_rendelet az Információ biztonsági felelősök oktatásáról
186/2015. (VII. 13.) Korm. rend. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltató információbiztonsággal kapcsolatos feladatköréről
187/2015. (VII. 13.) Korm. rend. Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről
41/2015. (VII.15.) BM rend. Az állami és Központi szervek elektronikus infor-mációbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről
42/2015. (VII. 15.) BM rend. Az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének rendjéről
257/2016. (VIII. 31.) Korm. rend. Az önkormányzati ASP rendszerről
451/2016. (XII. 19.) Korm. rend. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
466/2016. (XII.28.) Korm. rend. a Kormányzati Adat Tárházról
MSZ ISO 27001-2014 Információ Biztonság-irányítási rendszerek követelményei (szabványi ajánlás)
MSZ ISO/IEC 15408-1; 2; 3 Common Criteria –CC- Az Informatikai és biztonság szabályozásáról (szabványi ajánlás)
COBIT 4  IT Irányítási ajánlás
KIB 19-29  (kormányzati informatikai bizottság ajánlásai)
ren. =
hat. =
rendelet
határozat
Megtalálhatók:  http:njt.hu

EURÓPAI JOGSZABÁLYOK

2016. évi 679 EU-EP Ren. A természetes személyeknek, a személyes adatok védelmében